تبلیغات
خرده گرافیت - ♫ من با مشتی برا فراشته می مانم + mp3 ♫

تاریخ:1 اسفند 90-01:33 ب.ظ

♫ من با مشتی برا فراشته می مانم + mp3 ♫

 امل بنت بشیر یك خواننده فرانسوی است كه از یك پدر الجزایری و یك مادر الجزایره مراكشی متولدشده.

♫ من یك فلسفه ای دارم 
كه خودم را اون طوری كه هستم بپذیرم 
برخلاف همه چیزهایی كه اونها به من می گن 
من با مشتی برا فراشته می مانم 
برای اینكه حالا چه خوب باشه چه بد 
من دورگه هستم اما  نه قهرمان 
جلو میبرم قلب آزادم را 
اما همیشه با مشت بر افراشته

سری بر افراشته ،سینه ای ستبر 
بدون توقف و  تكرار كردن تلاشها 
  زندگی برام انتخابی نمی زاره  
من كسی هستم كه،  آسی دارم 

كه از شاه می بره 
بر خلاف ناراحتی هامومن و اختلافهامون

وبا تمام این دشنام های همیشگی 
من مشتم را بلند خواهم كرد
و بازهم بیشتر ، باز هم خیلی دورتر

 چیزهای ناممكن 
من را نمی ترسونه 
حتی ، تا از بین رفتن،
من هنوز باور دارم
 و 
قلبی برای قربانی كردن 
اگر اون لازم بشه
انجامش میدم 
 من اون را قبلا قربانی كردم 
اما همیشه با مشتی برافراشته

من مثل دخترهای دیگه نیستم 
اونی كه مبهوت بشه ، اونی كه بی لباس بشه 
من 
یك بدن زنانه دارم 
برای گرم كردن و 
جلب كردن قلبها 
دختر یك محله عامی هستم 
من 
یادگرفتم كه پر غرور باشم 
خیلی بیشتر از عشقی كه بینواست
خیلی بیشتر از قلبی كه مثل سنگه


 من یك فلسفه ای دارم 
كه خودم را اون طوری كه هستم بپذیرم 
با قدرت و لبخند 
و مشتی بر افراشته به سوی آینده
 سری بر افراشته ،سینه ای ستبر
  زندگی برام انتخابی نمی زاره 
من كسی هستم كه، آسی دارم ، كه از شاه می بره

 

♫ Je n' ai qu' une philosophie ♫ 
, etre acceptée comme je suis
Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé
Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyre
J' avance le coeur léger, mais toujours le poing levé
Lever la tête, bomber le torse,
Sans cesse redoubler d' efforts, la vie ne m' en laisse pas le choix
Je suis l' as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences
Et toutes ces injures incessantes, moi je leverai le poing
Encore plus haut, encore plus loin


Refrain
Viser la Luneça me fait pas peur
Même à l'usure j' y crois encore et en coeur
Des sacrifices, s' il le faut j' en ferai
J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé
__________


Je ne suis pas comme toutes ces filles
Qu' on dévisage, qu' on déshabille
Moi j' ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les coeurs
Fille d'un quartier populaire, j' y ai appris à être fière
Bien plus d' amour que de misère, bien plus de coeur que de pierre 
Je n' ai qu'une philosophie, etre acceptée comme je suis
Avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir
Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts
La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi


Refrain
Viser la Lune, ça me fait pas peur
Même à l'usure j' y crois encore et en coeur
Des sacrifices, s' il le faut j' en ferai
J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé

Viser la Lune, ça me fait pas peur
Même à l'usure j' y crois encore et en coeur
Des sacrifices, s' il le faut j' en ferai
J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé

Viser la Lune, ça me fait pas peur
Même à l'usure j' y crois encore et en coeur
Des sacrifices, s' il le faut j' en ferai
J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levéدنبالک ها: دانلود آهنگ 

تو هم بتراش( )


www.shereno.com